Badania wzroku

Optometria to nasza pasja

Ochrona wzroku to niezwykle ważne zadanie. Optometrysta jest specjalistą, który zajmuje się doborem najlepszej korekcji optycznej. Jego misją jest zarówno diagnozowanie, jak i wybranie właściwego postępowania w przypadku różnego typu wad wzroku. Badanie wzroku kończy się dobraniem odpowiedniej metody korekcji optycznej – soczewek lub okularów. Oferujemy Państwu profesjonalne badanie optometryczne, które wykonać można w naszych gabinetach, w takich miastach jak Radom, Pionki czy Kozienice.

Specjaliści

mgr Rafał Paluch Dyplomowany optometrysta kliniczny

Absolwent Optometrii Klinicznej na amerykańskiej uczelni Salus University – Pennsylvania College of Optometry, Absolwent Optometrii na Politechnice Wrocławskiej, Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki

Anna Paluch Dyplomowany optometrysta i ortoptystka

Absolwentka Optometrii na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki Badania Badanie optometryczne wzroku przy doborze okularów i soczewek kontaktowych obejmuje:

wstępne badanie komputerowe z oceną refrakcji ocena przedniego odcinka oka z zastosowaniem lampy szczelinowej, badanie widzenia obuocznego i przestrzennego, pomiar sprawności akomodacji i konwergencji, precyzyjne badania na foropterze w celu sprawdzenia wszystkich parametrów dobrego widzenia.

Dodatkowo wykonujemy specjalistyczne badania:

  • Badanie pola widzenia (perymetria) – pozwala na dokładne określenie ewentualnych ubytków w polu widzenia. Wyniki badania wzroku może być pomocny we wczesnym wykrywaniu wielu poważnych chorób okulistycznych: jaskry, zapalenia nerwu wzrokowego, zwyrodnienia siatkówki, zwyrodnienia plamki oraz wielu chorów neurologicznych, powodujących ubytki w polu widzenia.
  • Topografia rogówkowa – pozwala wykonać kolorową mapę rogówki pokazującą wszelkie deformacje pourazowe lub pooperacyjne, astygmatyzm oraz stożek rogówki.

Gabinety Salon Pionki Badanie optometryczne

Środa 9:00–17:00 Piątek 9:00–17:00

Badanie okulistyczne Wtorek: 11:00–15:00 Czwartek: 14:00–15:30

Tu dodatkowo możesz wykonać badanie ciśnienia śródgałkowego Tu dodatkowo znajdziesz okulistę Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną: 533–885–688

Salon Kozienice Badanie optometryczne:

Wtorek 9:00–17:00 Czwartek 9:00–17:00

Tu dodatkowo możesz wykonać badanie pola widzenia, topografię rogówkową Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną:

(48) 614–23–72

Salon Radom Badanie optometryczne po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

(48) 360-56-78